top of page

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Умови проживання та бронювання житла в об'єктах Мережі апартаментів TRUST

1. Загальні положення
 
1.1. Даний договір встановлює правила бронювання та проживання в об’єктах мережі апартаментів TRUST, а також права та обов'язки сторін, тобто Гостя (надалі по тексту Договору «Замовник») та Мережі апартаментів TRUST (надалі по тексту Договору «Виконавець»), у тому числі правила оплати, умови врегулювання спірних ситуацій, межі відповідальності сторін, та інше.
 
2. Предмет Договору
 
2.1. Предметом Договору є короткотривала оренда апартаментів, в результаті онлайн - офлайн бронювання через сайт www.trust.lviv.ua, за допомогою сайтів посередників на яких опубліковані об’єкти мережі апартаментів TRUST, а також по телефону та будь якому іншому каналу зв’язку через месенджери та текстові засоби комунікації.
 
2.2. Виконавець зобов'язаний надати Замовнику в користування апартаменти, що відповідають характеристикам заявленим в описанні оголошення та на період календарних дат зафіксованих в процесі оформлення бронювання, а Замовник зобов’язаний оплатити вартість бронювання в повному розмірі в момент отримання ключів від апартаментів.
 
2.3. Оформлення бронювання Замовником, як через веб-сайт, так і іншими методами описаними в пункті 2.1 цього Договору, засвідчує факт ознайомлення та погодження з умовами даного Договору в повному обсязі, в незалежності від каналу через який було здійснене бронювання.
 
3. Правила бронювання та оплати
 
3.1. Бронювання вважається офіційно оформленим з моменту отримання Виконавцем від Замовника передоплати, розмір якої вимірюється в залежності від тривалості заброньованих дат проживання, а саме:
- вартість однієї доби у випадку бронювання тривалістю проживання менше 14 (чотирнадцяти) діб;
- 30% передоплати у випадку бронювання тривалістю проживання 14 (чотирнадцяти) та більше діб;
- 50% передоплати у випадку бронювання тривалістю проживання 28 (двадцяти восьми) та більше діб;
- 100% передоплати у випадку бронювання через сайти посередники, такі як Airbnb.com, HomeAway, VRBO, Expedia, та інші.
 
3.2. Замовник зобов'язаний негайно, але не пізніше ніж протягом 24 годин з моменту отримання підтвердження (для бронювання, здійсненого по телефону, або текстовому каналу комунікації), оплатити предоплату передбачену в пункті 3.1 даного Договору.
 
3.3. На запит Виконавця, Замовник повинен надати підтвердження внесення передоплати шляхом надсилання квитанції, скріншоту або зателефонувавши та повідомивши номер платежу.
 
3.4. Відсутність здійснення передоплати, про яку йдеться у пунктах 3.1 та 3.2 цього Договору, є підставою для скасування запиту та бронювання в цілому. Щоб скористатись цим правом, адміністрація мережі апартаментів TRUST негайно повідомляє Замовника, і скасовує бронювання або запит.
 
3.5. Відсутність здійснення оплати бронювання в повному обсязі в момент передачі ключів, про яку йдеться у пункті 2.2 цього Договору, є підставою для негайного скасування бронювання в цілому без повернення коштів які були оплачені в якості передоплати згідно пункту 3.1 цього Договору. Щоб скористатись цим правом, адміністрація мережі апартаментів TRUST негайно повідомляє про це Замовника, і скасовує бронювання.
 
3.6. У випадку, коли Замовник здійснив бронювання апартаментів в день заселення, на прохання Виконавця потрібно подати у будь-якій формі (квитанція, скріншот, файл PDF) та будь-якому носії (паперовий чи цифровий носій) підтвердження оплати бронювання в повному обсязі за весь період проживання. Якщо платіж оплачений на розрахунковий рахунок підприємства або через систему інтернет банкінга не отримано протягом 12 годин після отримання ключів від апартаментів, Виконавець має право скасувати бронювання негайно, а Замовник визнає факт даних обставин й погоджується покинути апартаменти або оплатити готівкою чи преказом на корпоративну банківську карту мережі апартаменті TRUST вартість бронювання апартаментів в повному обсязі.
 
3.7. Мережа апартаментів TRUST отримує від Замовника страховий депозит для забезпечення цілісності майна від будь якого роду пошкоджень. Сума страхового депозиту складає – 1 000 (одна тисяча) гривень. Для бронювань в святковий період (новорічні, травневі та інші періоди підвищеного попиту) чи для проведення вечірок, розмір депозиту збільшується до 2 000 (двох тисяч) гривень.
 
3.8. Якщо немає обставин, що змушують Виконавця стягнути депозит повністю або частково на свою користь, страховий внесок повертається Замовнику протягом 24 годин з моменту перевірки майна що знаходиться в апартаментах на цілісність та неушкодженість.
 
3.9. Якщо персонал Мережі апартаментів виявить шкоду заподіяну майну після, або під час ретельної перевірки апартаментів, страховий депозит внесений Замовником буде стягнутий в розмірі понесених чи прогнозованих до понесення витрат на усунення отриманої шкоди. Якщо сума оплаченого депозиту недостатня для покриття збитків, Замовник зобов’язаний покрити різницю між сумою завданого збитку та сумою оплаченого страхового внеску. Формулювання в даному договорі не обмежує право Виконавця стягувати компенсацію витрат на усунення пошкоджень майна за загальними принципами права.
 
3.10. У випадку здійснення передоплати або ж повної оплати бронювання шляхом банківського переказу, платіж вважається здійсненим з моменту зарахування коштів на розрахунковий рахунок мережі апартаментів TRUST.
 
3.11. Замовник зобов'язаний надати вичерпну інформацію, необхідну для оформлення бронювання (прізвище ім’я по батькові, контактний номер телефону, адресу електронної пошти), засвідчивши при цьому правдивість контактних даних.
 
3.12. Оплата бронювання, передоплата, а також при потребі оплата страхового платежу здійснюється Замовником тим методом який визначений та виставлений адміністрацією мережі апартаментів TRUST.
 
4. Скасування та зміна умов бронювання
 
4.1. Замовник може скасувати бронювання безкоштовно за 28 днів до дати заїзду в апартаменти. На святкові дати відміна без штрафу можлива  за 30 днів до дати заїзду.
 
4.2. Якщо Замовник скасовує бронювання більше як за 14 діб і менше як за 28 діб до дати заїзду, останньому повертається 50% вартості бронювання у випадку 100% передоплати. У випадку передоплати в розмірі вартості першої доби, кошти поверненню не підлягають.
 
4.3. Кошти не повертаються у разі скасування бронювання раніше як за 14 днів до дати заїзду.
 
4.4. У разі виникнення форс-мажорних обставин, що унеможливлюють проживання в заброньованих Замовником апартаментах з причин які не залежать та не підконтрольні волі Виконавця, мережа апартаментів TRUST має право переселити Замовника в інші апартаменти мережі того ж або вищого класу, або скасувати бронювання у випадку коли Замовник відмовляється або Виконавець не має можливості надати альтернатий варіант проживання.
 
4.5. У випадку скасування бронювання, з вини Виконавця, останній зобов’язаний відшкодувати Замовнику різницю оплаченої вартості бронювання, що відповідає ціні не прожитих в апартаментах діб бронювання.
 
4.6. Зміна дат-терміну проживання або зміна адреси заброньованих апартаментів можлива лише за згодою сторін.
 
5. Правила проживання
 
5.1. Розрахунок періоду проживання розпочинається з 13:00 першого дня бронювання та закінчується в 11:00 ранку останнього дня бронювання.
 
5.2. Реєстрація виїзду з апартаментів пізніше 11:00 ранку в останній день перебування можлива лише у тому випадку, якщо Замовник не пізніше як за 12 годин до години виїзду що встановлена правилами бронювання та проживання, зв’язався з консьєржем або адміністрацією мережі апартаментів TRUST та отримав на це дозвіл.
 
5.3. Якщо Замовник покине апартаменти після 11:00 в останній день перебування без попередньої домовленості з адміністрацією мережі апартаментів TRUST, з Замовника може стягуватися додаткова плата в розмірі 1 000 (однієї тисячі) гривень, яка також може бути вилучена із суми оплаченого Замовником страхового внеску. Замовник в свою чергу признає факт даних обставин й погоджується з наслідками порушення правил встановлених в пункті 5.3 даного Договору в повному обсязі.
 
5.4. У тому разі, якщо багаж Замовника знаходиться в апартаментах після 11:00 в останній день перебування без попереднього погодження з адміністрацією мережі апартаментів TRUST, його буде вилучено з апартаментів на зберігання в центральному офісі Виконавця. Додаткова плата за порушення правил, транспортування та зберігання багажу складає 1 000 (одна тисяча) гривень, яка також може бути вилучена із суми оплаченого Замовником страхового внеску. Замовник в свою чергу визнає факт даних обставин й погоджується з наслідками порушення правил встановлених в пункті 5.4  даного Договору в повному обсязі.
 
5.5. Замовник зобов’язаний користуватися апартаментами у спосіб, який відповідає їхньому прямому призначенню, зокрема у спосіб що не порушує спокій третіх осіб, у тому числі людей, які проживають у сусідніх квартирах. Згідно Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», у часовий проміжок між 22:00 та 8:00 ранку у всіх об’єктах мережі апартаментів TRUST діє режим тиші. Грубе порушення режиму тиші може стати причиною стягнення з Замовника штрафних санкцій в розмірі 1 000 (однієї тисячі) гривень, дана сума може бути вилучена із суми оплаченого Замовником страхового внеску. Також при повторному грубому порушенні громадського спокою відбувається втручання служби безпеки мережі апартаментів TRUST з подальшим негайним виселення Замовника та його супроводжуючих з апартаментів без повернення оплачених за проживання коштів. Замовник в свою чергу признає факт даних обставин й погоджується з наслідками порушення правил встановлених в пункті 5.5  даного Договору в повному обсязі.
 
5.6. В день реєстрації заїзду, консьєрж передає Замовнику ключі від апартаментів безпосередньо за адресою розташування апартаментів, або Замовник забирає їх самостійно в офісі мережі апартаментів TRUST у адміністратора рецепції (окрім випадків, коли місце та спосіб видачі ключів погоджується індивідуально). Виконавець не несе відповідальність перед Замовником за будь-які затримки з видачею ключів, викликані відсутністю сповіщення про час прибуття Замовника.
 
5.7. Ранній заїзд можливий лише після погодження цього з консьєржем або адміністратором мережі апартаментів TRUST. По встановленим правилам, реєстрація заселення в апартаменти відбувається після 13:00 першого дня бронювання.
 
5.8. Реєстрація заїзду з 22:00 до 10:00 ранку можлива після попереднього повідомлення та згоду адміністрації мережі апартаментів TRUST. Заїзд протягом цих годин іменується «Нічним заїздом», та підлягає додатковій оплаті в розмірі 250 гривень, яку Замовник визнає та виражає згоду щодо її оплати. У виняткових випадках Виконавець може відмовити у видачі ключів після 22:00.
 
5.9. В день реєстрації заїзду та передачі ключів від апартаментів  персонал мережі апартаментів TRUST має право вимагати від Замовника пред'явити своє посвідчення особи, паспорт або інший документ який ідентифікує особу для підтвердження особистих даних Замовника.
 
5.10. Максимальна кількість Гостей, що можуть проживати в конкретних апартаментах відображена в характеристиках опублікованих на сайті оголошеннях. Розміщення більшої кількості Гостей ніж зазначено в бронюванні без узгодження з адміністрацією мережі апартаментів TRUST забороняється та в окремих випадках може призвести до підвищення вартості бронювання або до повного анулювання бронювання без повернення внесеної Замовником оплати та страхового внеску. Замовник в свою чергу признає факт даних обставин й погоджується з наслідками порушення правил встановлених в пункті 5.10  даного Договору в повному обсязі.
 
5.11. Адміністрація мережі апартаментів TRUST, має право негайно та безповоротно розірвати Договір з Замовником у тому випадку, якщо Замовник або люди які його супроводжують та перебувають разом з ним в апартаментах, поводять себе агресивно, неадекватно, порушують правила проживання або таким чином, що порушує громадський спокій третіх осіб, у тому числі осіб, які проживають у сусідніх квартирах.
 
5.12. В середині всіх апартаментів мережі TRUST суворо заборонено курити. У тому випадку якщо Замовником або супроводжуючими його гостями порушено заборону на куріння, адміністрація мережі апартаментів TRUST має право накладати штраф в розмірі 1 000 (однієї тисячі) гривень, який також може бути списано із суми страхового внеску. Замовник в свою чергу признає факт даних обставин й погоджується з наслідками порушення заборони встановленої в пункті 5.12 даного Договору в повному обсязі. Куріння дозволене виключно в спеціально відведених для цього місцях.
 
5.13. Проживання в апартаментах з тваринами можливе лише у випадку попереднього погодження з адміністрацією мережі апартаментів TRUST, так як не всі апартаменти мережі пристосовані для проживання з тваринами. У тому випадку якщо Замовником порушено дане правило, адміністрація має повне право застосувати штраф в розмірі 1 000 (однієї тисячі) гривень, який також може бути списано із суми страхового внеску. Замовник в свою чергу признає факт даних обставин й погоджується з наслідками порушення заборони встановленої в пункті 5.13 даного Договору в повному обсязі.

5.14. Оренда апартаментів для проведення вечірок можлива лише у випадку попереднього погодження з адміністрацією мережі апартаментів TRUST, так як не всі апартаменти мережі пристосовані для проведення вечірок. Також вартість оренди апартаментів для проведення такого роду заходів відрізняється від вартості оренди апартаментів для проживання. У тому випадку якщо Замовником порушено дане правило, адміністрація має повне право застосувати штраф в розмірі 1 000 (однієї тисячі) гривень, який також може бути списано із суми страхового внеску. Замовник в свою чергу признає факт даних обставин й погоджується з наслідками порушення заборони встановленої в пункті 5.14 даного Договору в повному обсязі.

5.15. Замовник зобов’язаний негайно повідомити адміністрацію мережі апартаментів TRUST про будь-які дефекти в апартаментах. Якщо персонал виявить несправності або пошкодження в результаті умисних чи неумисних дій Замовника, страховий депозит внесений Замовником буде стягнутий в розмірі понесених чи прогнозованих до понесення витрат на усунення отриманої шкоди. Якщо сума оплаченого депозиту недостатня для покриття збитків, Замовник зобов’язаний покрити різниця між сумою завданого збитку та сумою оплаченого страхового внеску. Формулювання в даному договорі не обмежує право Виконавця стягувати компенсацію витрат на усунення пошкоджень майна за загальними принципами права.
 
5.16. У особливих та обґрунтованих випадках адміністрація мережі апартаментів TRUST залишає за собою право входу в заброньовані Замовником апартаменти без попереднього контакту з Замовником.
 
6. Відповідальність
 
6.1. Виконавець несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання Договору, якщо настання даних обставин не є результатом дій чи бездіяльності Замовника, або форс-мажорних обставин.

6.2. Виконавець не несе відповідальність за цінні речі, які Замовник і супроводжуючі його гості зберігають в апартаментах мережі апартаментів TRUST.

6.3. Замовник несе відповідальність за пошкодження апартаментів, спричинені в результаті умисних, неумисних дій чи бездіяльності. Замовник також несе відповідальність за заподіяні збитки людям, що знаходяться з ним в апартаментах.
 
6.4. Замовник не несе відповідальності за збитки спричинені внаслідок непереборної сили.
 
7. Скарги
 
7.1. У разі недотримання Договору про надання послуг Виконавцем, всі скарги Замовник повинен подати адміністрації мережі апартаментів TRUST в письмовій або в електронній формі не пізніше 5 (п’яти) днів з моменту виникнення обставин.
 
7.2. Адміністрація мережі апартаментів TRUST розглядає скаргу протягом 10 (десяти) банківських днів після її отримання, про що повідомляє Замовника у тій же формі що була подана скарга.
 
7.3. У разі відмови прийняти скаргу, Виконавець зобов'язаний детально обґрунтувати в письмовій чи електронній формі причини відмови.
 
8. Прикінцеві положення
 
8.1. У випадках, не передбачених даним Договором Сторони керуються чинним законодавством України. Таке правило діє і у разі протиріччя цього Договору імперативним нормам чинних законодавчих актів.
 
8.2. Назви статей даного Договору використовуються винятково з метою чіткішого викладу змісту його тексту й не вважаються самостійними положеннями Договору.
 
8.3. Передача апартаментів в користування Замовнику не спричиняє передачу останньому права власності на житло. Власником апартаментів залишається мережа апартаментів TRUST, а Замовник користується ними протягом строку оренди на умовах, визначених Договором.  
 
8.4. Замовник ознайомлений з умовами передбаченими в Законі України «Про захист персональних даних», та погоджується з можливістю, обробки, оновлення, обміну та зберігання персональних даних з метою імплементації Договору.
 
8.5. До відносин Сторін за Договором не застосовуються положення Закону України "Про оренду державного та комунального майна".
 
8.6. Усі суперечки між Виконавцем та Замовником будуть вирішені відповідно до положень Українського законодавства судом, або іншими компетентними органами за місцем знаходження мережі апартаментів TRUST.

bottom of page